Študijné programy

V akademickom roku 2015/2016 na Fakulte cestovného ruchu neotvárame študijné programy.

KONTAKT

Dekanát Fakulty cestovného ruchu
Winterova 29
921 01 Piešťany

T: +421 33 7434 643
E: dekan.fcr(at)guni.sk

— KONTAKTUJ

Prijímacia skúška
TOP